Kalendar takmičenja

Raspored opštinskih takmičenja osnovnih škola za školsku 2015/2016 godinu

Predmet Datum Osnovna škola
Srpski jezik i jezička kultura 19.03.2016. godine OŠ “Svetozar Marković“ -Sjenica
Strani jezici 20.02.2016. godine OŠ “12 Decembar“-Sjenica
Istorija 06.03.2016. godine OŠ “Branko Radičević“ – Štavalj
Geografija 13.03.2016. godine OŠ “Bratstvo“ – Duga Poljana
Matematika 27.02.2016.godine OŠ “12 Decembar“ – Sjenica
Računarstvo i informatika 21.02.2016. godine OŠ “12 Decembar“ – Sjenica
Fizika 13.03.2016. godine OŠ “Svetozar Marković“ – Sjenica
Hemija 05.03.2016. godine OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ – Raždaginja
Biologija 06.03.2016. godine OŠ “Vuk Karadžić“ – Kladnica
Tehničko i informatičko obrazovanje 26.03.2016. godine OŠ “12 Decembar“ – Sjenica
Šta znaš o saobraćaju 23.04.2016. godine OŠ “12 Decembar“ – Sjenica