Najava konkursa

Najava konkursa za novi istraživački ciklus – za izvrsnost i relevantnost u nauci

Istraživači nakon što je Vlada Republike Srbije, 03. marta 2016. godine  usvojila Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije“, moći će da konkurišu za novi projektni ciklus istraživanja, po drugačijim uslovima, koji će doprineti boljoj nauci, kvalitetnijim naučnim radovima i unapređivanju naučno-istraživačkog rada u Republici Srbiji.

Usvojen je Pravilnik o vrednovanju istraživača, a raspisivanje konkursa za novi ciklus istraživanja uslediće uskoro, nakon donošenja pravilnika o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, kao i akta o finansiranju i praćenju projekata.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavlja opšte uslove novog projektnog ciklusa, koji će biti raspisan u oblasti Programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja (OI) za ciklus istraživanja 2016-2020, i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja (TR) za ciklus istraživanja 2016-2019. godine, kako bi istraživači imali mogućnost da se informišu o svim novinama i uslovima konkursa, koji će uslediti.
Za finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije namenjena realizaciji projekata u okviru Programa OI i TR mogu da konkurišu registrovane organizacije iz člana 104. Zakona o naučnostraživačkoj delatnosti, i to:

Naučnoistraživačke organizacije koje su akreditovane i upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija;
Istraživačko – razvojni centri i inovacioni centri koji su osnovani i obavljaju delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje inovaciona delatnost.

Na projekte programa OI i TR može konkurisati istraživač zaposlen sa punim radnim vremenom u naučnoistraživačkoj organizaciji, kao i istraživač-stipendista Ministarstva, po osnovu Programa podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad.

Istraživač zaposleni sa punim radnim vremenom u inovacionim organizacijama, ukoliko je izabran u istraživačko ili naučno zvanje, može konkurisati na projekte programa TR i projekte programa OI ukoliko ima rezultate iz oblasti inovacione delatnosti.

Ukupni broj istraživač meseci na koji se istraživač može prijaviti je 8, odnosno 12 istraživač meseci.

Na projekat u okviru programa OI i TR se prijavljuje najmanje 5, a najviše 25  istraživača u naučnim, odnosno nastavnim zvanjima. Izuzetno, može se prijaviti projekat sa manje od 5 istraživača u naučnim, odnosno nastavnim zvanjima, po prethodno pribavljenom predlogu matičnog naučnog odbora i odluke Ministarstva. Minimalni broj istraživač meseci na projektu je 30.

Rukovodilac projekta je zaposlen sa punim radnim vremenom u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji. Istraživač može biti rukovodilac samo jednog projekta u jednom projektnom ciklusu, koje finansira Ministarstvo.

Kalendar takmičenja

Kalendar takmičenja

Raspored opštinskih takmičenja osnovnih škola za školsku 2015/2016 godinu

Predmet Datum Osnovna škola
Srpski jezik i jezička kultura 19.03.2016. godine OŠ “Svetozar Marković“ -Sjenica
Strani jezici 20.02.2016. godine OŠ “12 Decembar“-Sjenica
Istorija 06.03.2016. godine OŠ “Branko Radičević“ – Štavalj
Geografija 13.03.2016. godine OŠ “Bratstvo“ – Duga Poljana
Matematika 27.02.2016.godine OŠ “12 Decembar“ – Sjenica
Računarstvo i informatika 21.02.2016. godine OŠ “12 Decembar“ – Sjenica
Fizika 13.03.2016. godine OŠ “Svetozar Marković“ – Sjenica
Hemija 05.03.2016. godine OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ – Raždaginja
Biologija 06.03.2016. godine OŠ “Vuk Karadžić“ – Kladnica
Tehničko i informatičko obrazovanje 26.03.2016. godine OŠ “12 Decembar“ – Sjenica
Šta znaš o saobraćaju 23.04.2016. godine OŠ “12 Decembar“ – Sjenica

 

Otvaranje vrtića u Kladnici

U prisustvu djece, roditelja, mještana Kladnice i okolnih sela, visokih predstavnika UNICEF-a iz Beograda, predstavnika školskih uprava i škola, kao i čelnika opštine Sjenica, u Kladnici je, 10. oktobra, u okviru obilježavanja Dana škole, svečano otvoren vrtić u okviru projekta „Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji“.

U uvodnom dijelu programa prisutnima su se obratili direktor OŠ Rafet Zornić, koji je uručio povelje zahvalnosti UNICEF-u, školskim upravama Užice i Novi Pazar i predsjedniku opštine Sjenica.

Prisutnima su se obratili i predsednik opštine Sjenica Hazbo Mujović, predstavnica UNICEF-a Tanja Ranković, direktorka PU „Maslačak“ Meleka Ćatović, nakon čega je uslijedio zajednički program djece iz Osnovne škole „Vuk Karadžić“ i Predškolske ustanove „Maslačak“.

U adaptiranom prostoru vrtića u Kladnici boraviće djeca iz Kladnice i okolnih sela koja ranije nisu bila uključena u predškolsko vaspitanje i obrazovanje. U prostoru koji je opremljen kao vrtić, svakodnevno će se  realizovati besplatni četvoročasovni program za 22 djece uzrasta od 3 do 5,5, a odvijaće se i obavezni pripremni predškolski program za 10-oro djece uzrasta 5,5 – 6,5 godina čiji su uslovi za rad i boravak značajno unaprijeđeni u odnosu na prethodni period.

kladnica6

 

 

 

 

 

 

 

 

U adaptaciju i opremanje prostora, zahvaljujući podršci UNICEF-a i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) uloženo je 3.392,608 dinara. Pored obezbjeđivanja potrebne projektne i građevinske dokumentacije, kao i nadzora nad radovima, opština Sjenica je u adaptaciju zgrade u kojoj je vrtić u Kladnici (površine 87,20m²) uložila i finansijska sredstva u iznosu od milion dinara.

kladnica1

 

 

 

 

 

 

 

 

Predškolska ustanova “Maslačak” je učestvovala i u prvoj fazi realizacije projekta „Vrtići bez granica“ otvaranjem vrtića sa besplatnim četvoročasovnim programom u Sjenici. Tom prilikom je obuhvat djece uzrasta 3 do 5,5 godina povećan za 10%, dok je sada, u drugoj fazi projekta, otvaranjem vrtića u Kladnici, obuhvat povećan za još 2% (ukupno povećanje obuhvata – sa 6,5% u 2011. na 17% u 2015. godini). Posmatrano iz perspektive Kladnice, obuhvat je povećan 100%, jer vrtić u ovom selu, udaljenom 25 km od Sjenice, nikada nije postojao, a novi vrtić omogućava uključivanje većeg broja djece.

kladnica2

 

 

 

 

 

 

 

 

Program u Sjenici i Kladnici ostvaruje se kroz projektno učenje, čime se značajno unaprjeđuje kvalitet programske ponude, a zahvaljujući dobroj razmjeni na nivou ustanove i sa drugim ustanovama u okruženju, PU „Maslačak“ postala je dio mreže profesionalaca koji aktivno doprinose unaprjeđenju opšteg kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja u ovom dijelu Srbije.

kladnica4

 

 

 

 

 

 

 

 

kladnica5

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekat „Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji“ partnerski realizuju UNICEF i Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju, Institutom za pedagodiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 10 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Cilj projekta je veće uključivanje djece uzrasta 3 do 5,5 godina, uključujući i djecu iz društveno osjetljivih grupa, u kvalitetne inkluzivne programe, unaprjeđivanje znanja i vještina profesionalaca, kao i zakonodavnog okvira sistema za dobrobit djece i porodica. Projekat  se realizuje u 10 gradova/opština u Srbiji (Smederevo, Loznica, Leskovac, Sjenica, Odžaci, Krupanj, Bojnik, Čačak, Nova Varoš i Čukarica/Beograd).

Poziv za učešće u „Evropskoj nedelji programiranja“

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pozvalo je sve škole, učenike i nastavnike da u nedelji od 10. do 18. oktobra 2015. godine uzmu učešće u trećoj po redu „Evropskoj nedelji programiranja“ (Europe Code Week).

Inicijativa za ovu manifestaciju potekla je od Evropske komisije za Digitalnu agendu i Evropskog direktorata za obrazovanje i kulturu, a u Srbiji od Društva za informatiku Srbije.

Tokom Evropske nedelje programiranja u školama se mogu organizovati  radionice na kojima će nastavnici koji se bave programiranjem obučavati učenike, kolege, roditelje. Na inicijativu nastavnika, radionice mogu voditi i roditelji koji poznaju programiranje. Skupovi se mogu organizovati i u saradnji sa lokalnim preduzećima, nevladinim organizacijama, zainteresovanim građanima. Takođe, mogu se organizovati zabavna takmičenja, a sve aktivnosti treba da približe informacione tehnologije što širem

krugu građana i da ukažu da je digitalna pismenost neophodna u modernom društvu.

Više informacija o Evropskoj nedelji programiranja može se  naći na veb strani http://codeweek.eu/, dok su uputstva, materijali i resursi za programiranje dostupni na strani http://events.codeweek.eu/guide/. Planirane aktivnosti se prijavljuju na mapi događaja u mestu predviđenom za Srbiju, a na internet stranici http://events.codeweek.eu.

Srbija je prošle godine po prvi put učestvovala u ovoj manifestaciji i sa 102 aktivnosti zauzela je deveto mesto na rang listi učesnika.