Raspored konsultacija

RASPORED KONSULTACIJA NASTAVNIKA SA RODITELJIMA I UČENICIMA

(PRIJEM RODITELJA)

 

MATIČNA ŠKOLA – KLADNICA

 1. Esad Zornić – utorak 6 čas
 2. Ajla Selimović – srijeda 6 čas
 3. Arif Vejsilović – petak 4 čas
 4. Azra Redžović – srijeda 1 čas
 5. Adela Hodžić – srijeda 6 čas
 6. Ćemal Ibrović – srijeda 6 čas
 7. Almir Selmanović – utorak 5 čas
 8. Eldar Metović – utorak 5 čas
 9. Darko Drobnjak – ponedeljak 4 čas
 10. Sandra Bošković – srijeda 2 čas
 11. Amor Rožajac – četvrtak 2 čas
 12. Amra Bajrović – četvrtak 3 čas
 13. Demir Rebronja – četvrtak 4 čas
 14. Vjeroučitelj – utorak 6 čas ili 5 čas
 15. Ermedin Baltić – petak 4 čas
 16. Anela Muhović – ponedeljak 7 čas
 17. Elma Beširović – srijeda 4 čas
 18. Elmedina Karišik – ponedeljak 4 čas
 19. Mirela Ć.Martinović – petak 4 čas

 

IO URSULE

 1. Kadira Baždar – srijeda 6 čas
 2. Zlatan Gašanin – srijeda 6 čas
 3. Alida Mašović – petak 4 čas
 4. Andrija Janković – petak 4 čas

 

IO SUGUBINE

 1. Irma Tahirović – srijeda 6 čas
 2. Alida Mašović – ponedeljak 2 čas

Napomena: Pored određenh termina roditelji mogu dolaziti svakim radnim danom na konsultacije kod nastavnika i uprave škole.

 

   Direktor škole

   Rafet Zornić,prof.