Komisije i timovi

KOMISIJE NASTAVNIČKOG VIJEĆA

KOMISIJA ZA SARADNJU SA RODITELJIMA

 1. Direktor škole-Rafet Zornić
 2. Razredne starešine od I-VIII razreda
 3. Pedagog škole- Anela Kugić
 4. Predmetni nastavnici

KOMISIJA ZA UNAPREĐENJE RADA U ŠKOLI

 1. Azra Redžović
 2. Senada Halilović
 3. Anela Muhović
 4. Milena Jelić

KOMISIJA ZA KULTURNI I ZABAVNI ŽIVOT-obeležavanje svečanosti

 1. Amor Rožajac
 2. Denis Hamidović
 3. Andrija Milinković
 4. Mirela Ć.Martinović

KOMISIJA ZA ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLSKOG PROSTORA I EKOLOGIJU

 1. Rafet Zornić-direktor škole
 2. Almir Selmanović
 3. Semir Ibrović
 4. Arif Vejsilović
 5. Darko Drobnjak

KOMISIJA ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU

 1. Razredne starešine VII, VIII razreda
 2. Azra Redžović

KOMISIJA ZA PREGLED PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE

 1. Pedagog škole- Anela Karišik
 2. Sekretar škole- Fikret Kalender
 3. Razredne starešine

KOMISIJA ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED

 1. Anela Karišik, pedagog
 2. Fikret Kalender-Sekretar škole
 3. Učitelj/ica I razreda matične škole

KOMISIJA ZA ORGANIZOVANJE MALE MATURE UČENIKA VIII RAZREDA

 1. Direktor škole- Rafet Zornić
 2. Razredni starešine VIII razreda
 3. Profesor informatike i računarstva
 4. Profesor srpskog jezika, matematike, biologije, hemije, fizike, istorije, geografije

KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE ŠKOLE (INVENTARA)

 1. Fikret Kalender-sekretar škole
 2. Ilda Muhović
 3. Arif Vejsilović

KOMISIJA ZA PRAĆENJE GPRŠ

 1. Direktor škole-Rafet Zornić
 2. Ćemal Ibrović
 3. Milica Marić, zamena za Elmu Beširović
 4. Sanela Papić
 5. Adela Hodžić

TIM STRUČNOG AKTIVA ZA RAZVOJNO PLANIRANJE

 1. Anela Muhović, prof. Razredne nastave
 2. Azra Redžović-prof. Engleskog jezika
 3. Senada Halilović-prof. Razredne nastave
 4. Eldar Metović-prof TIO
 5. Anela Kugić-pedagog
 6. Džafer Čarkadžić –ispred jedinice lokalne samouprave
 7. __________-ispred Saveta roditelja
 8. Lejla Papić-predstavnik Učeničkog parlamenta

TIM ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

I ciklus: Učitelji i predmetni nastavnici engleskog jezika i vjerske nastave

Koordinator za I razred je Mirela Ć. Martinović

                          II razred je Anela Muhović

                          III razred je Senada Halilović

                          IV razred je Milica Marić

 

II ciklus: čine svi predmetni nastavnici

Koordinator za V razred je: Eldar Metović

                          VI razred je: Arif Vejsilović

                          VII razred je: Ćemal Ibrović

                          VIII razred je: Esad Zornić

TIM ZA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RADA ŠKOLE

 1. Anela Kugić, pedagog-koordinator
 2. Irma Tahirović
 3. Sandra Bošković
 4. Darko Drobnjak
 5. Suana Zornić, učenik parlamenta
 6. __________________ Savet roditelja

PEDAGOŠKI KOLEGIJUM

 1. Rafet Zornić-direktor
 2. Anela Kugić-pedagog
 3. Senada Halilović, prof. razredne nastave
 4. Ćemal Ibrović, prof. fizike i hemije
 5. Anela Muhović, prof. razredne nastave
 6. Ilda Muhović, prof. srpskog i bosanskog jezika
 7. Sandra Bošković, prof. geografije
 8. Andrija Milinković, prof. fizičkog vaspitanja
 9. Sanida Tvrtković, prof. engleskog jezika

 

TIM ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

 1. Rafet Zornić-direktor škole
 2. Anela Kugić-pedagog
 3. Adela Hodžić, prof. matematike
 4. Andrija Milinković, prof. fizičkog vaspitanja
 5. Tarić Harisa-učenik parlamenta

INTERVENTNI TIM:

 1. Rafet Zornić, direktor
 2. Anela Kugić, pedagog
 3. Esad Zornić, prof. srpskog jezika
 4. Mirela Ć. Martinović, prof. razredne nastave

TIM ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU

 1. Azra Redžović-koordinator
 2. Ćemal Ibrović, razredni starešina 7. Razreda
 3. Esad Zornić-razredni starešina 8. Razreda

TIM ZA PRUŽANJE PODRŠKE UČENICIMA

 1. Anela Kugić, pedagog
 2. Sve razredne starešine od I-VIII razreda

TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

 1. Anela Kugić, pedagog
 2. Senada Halilović, prof. razredne nastave
 3. Sanela Papić, prof. razredne nastave (zamena je Milica Marić)
 4. Arif Vejsilović, nastavnik ruskog jezika
 5. Anela Muhović, prof. razredne nastave
 6. Elma Beširović, prof. razredne nastav (Zamena je Adis Šabanović)

_____________________

Rukovodilac odeljenskog vijeća za drugi ciklus je Ćemal Ibrović, razredni starešina VII razreda.

Rukovodilac odeljenskog vijeća za prvi ciklus -učiteljica Anela Muhović

Stručno vijeće društvene grupe predmeta: Esad Zornić, ,Ilda Muhović, Darko Drobnjak

Predsednik društvene grupe predmeta je: Ilda Muhović

 

Stručno vijeće prirodne grupe predmeta: Adela Hodžić, Ćemal Ibrović, Almir Selmanović, Eldar Metović, Sandra Bošković

Predsednik prirodne grupe predmeta je: Sandra Bošković

 

Stručno vijeće razredne nastave: Predsjednik je: Senada Halilović Bajrović, prof. razredne nastave

Članovi vijeća su: Anela Muhović, Senada Halilović Bajrović, Mirela Ć.Martinović, Elma Beširović (zamena je Adis Šabanović), Irma Tahirović, Sanela Papić (Zamena Milica Marić), Sanida Skalonjić.

 

Stručno vijeće vještina: Amor Rožajac, Denis Hamidović, Andrija Milinković i Semir Ibrović. Rukovodilac je Andrija Milinković, prof. fizičkog vaspitanja

Stručno vijeće za jezike: Azra Redžović, Sanida Tvrtković, Arif Vejsilović.

Koordinator tima je Sanida Tvrtković, prof. Engleskog jezika.

                                                                                                                    DIREKTOR: Rafet Zornić, prof.