DOKUMENTA

DOKUMENTA

Lice određeno za zaštitu podatak o ličnosti

AKTA ŠKOLE

______________________________________________________________________________________________

Akcioni plan za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Poseban protokol postupanja na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Pravilnik o mjerama, načinu i postupku zaštite i bezbjednosti učenika

Program za zaštitu, prevenciju i intervenciju u slučaju nasilja

Razvojni plan škole-RPŠ

Informator o radu

 

PRIMERI DOBRE PRIPREME ZA ČAS

Pravopis – priprema

______________________________________________________________________________________________

Raspored kontrolnih i pismenih zadataka dužih od 15 minuta-razredna nastava

Raspored kontrolnih i pismenih zadataka dužih od 15 minuta-predmetna nastava

21.-06.-2021.-PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred

21.-06.-2021.-PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred

21.-06.-2021.-PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za drugi razred

______________________________________________________________________________________________

Saglasnost roditelja

Protokol za čas – praćenje časa preko platforme

Obrazac za praćenje školskog časa.docx

Obrazac pripreme za čas

Obrazac tematsko planiranje

Lista za praćenje uglednog časa

______________________________________________________________________________________________

Obrasci za praćenje i napredovanje

Praćenja, angaživanja i napredovanja učenika

Obrazac praćenje napredovanja ucenika

______________________________________________________________________________________________

Obrasci za stručno usavršavanje

Samovrednovanje rada nastavnika po kompetencijama

Obrazas godišnji plan stručnog usavršavanja

Obrazac radna biografija zaposleniog

Obrazac mesečni (operativni) plan rada – predmetna nastava

Obrazac lični plan profesionalnog razvoja

Obrazac izveštaj o stručnom usavršavanju

Obrazac evidencioni list stručnog usavršavanja

______________________________________________________________________________________________

Obrasci za planove

Obrazac za operativni plan

Obrazac godišnji (globalni) plan rada – predmetna nastava

Obrazac godišnji (globalni) plan rada – razredna nastava

Obrazac za godišnji plan dodatne nastave

Obrazac za godišnji plan dopunske nastave

Mjesečni obrazac za operativni plan

______________________________________________________________________________________________

Obrasci za nasilje

Zahtev za vaspitno-disciplinski postupak

Zahtev za pojačan vaspitni rad

Razgovor o problemu u ponašanju

Evidencija nasilnog ponašanja

______________________________________________________________________________________________

Dokumentacija pripravnik i mentor

Instrumenti za samoprocenu rada pripravnika

Plan rada pripravnika i mentora

______________________________________________________________________________________________

Analize testova

Analiza inicijalnog testa

Obrazac analiza inicijalnog testa

Obrazac analiza kontrolnog zadatka

Obrazac analiza rezultata testa

______________________________________________________________________________________________