eVežbaonica

eVežbaonica
27 Decembra, 2022 No Comments Aktuelno admin

Obaveštenje za osmake

Poštovani učenici,

https://evezbaonica.zvkov.gov.rs/

Portal eVežbaonica će vam pomoći da vežbate i proveravate svoje znanje, dok se pripremate za završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Zadaci iz sedam predmeta (srpski jezik / maternji jezik, matematika, fizika, hemija, biologija, geografija i istorija), koje ćete rešavati, raspoređeni su prema težini na tri nivoa – osnovni, srednji i napredni nivo, a sastavljeni su na osnovu obrazovnih standarda.

Ako pohađate nastavu na nekom od osam jezika nacionalnih manjina – albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom ili hrvatskom – na svom nastavnom jeziku možete i da pristupite portalu i da odgovorite na zahteve u zadacima.

Portal su kreirali i vama stavili na raspolaganje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, u saradnji sa E-upravom i stručnjacima sa Matematičkog fakulteta u Beogradu i Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

Želimo vam uspešan rad!

O autoru