Osnovna kola "Vuk Karadi" Kladnica

Loading

Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Ideja je nastala u znak protesta zbog incidenta koji se dogodio 2007. godine u Kanadi kada je žrtva nasilja bio učenik koji je prvog dana škole obukao ružičastu majicu kao podršku svojoj majci koja je obolela od karcinoma dojke, a zatim su ga vršnjaci ismejali i psihički i fizički zlostavljali. Pretrpeo je verbalno i psihičko nasilje, a u znak podrške grupa aktivista je nakon toga kupila roze majice i podelila ih deci u njegovoj školi. Ubrzo su deca i sama dolazila u školu u svojim majicama roze boje, kao simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Obeležavanje ovog dana ima za cilj promovisanje tolerancije, empatije, poštovanja različitosti, razvijanja saradnje i osnaživanje za nenasilno rešavanje konflikata.  Najvažnija je prevencija, uvek treba otvoreno kritikovati nasilje, edukovati decu, nastavnike, vaspitače, roditelje, realizivati aktivnosti i manifestacije koje promovišu toleranciju i nenasilno rešavanje problema. Tolerancija na nasilje mora biti nulta, odnosno uvek reagovati u situacijama nasilja u skladu sa propisanim pravilima i protokolima u svim ustanovama koje se bave decom.

Potrebno je sa decom razvijati odnose međusobnog poverenja i prihvatanja, osluškivati ih i posmatrati znakove nasilja, učiti ih da ne budu takvi, ali i da odmah prijave one koji su takvi.

Kod prijave nasilja potrebno je odmah reagovati, zaštiti dete, raditi sa žrtvom, nasilnikom i vršnjačkom grupom, uključujući i porodice i sve nadležne ustanove. Ohrabrivati decu da prijavljuju slučajeve nasilja odraslim osobama u koje imaju poverenja ( roditelji, učitelji, nastavnici, rođaci, treneri…) Ohrabrivati i „posmatrače“ da ih prijave. Poštovati privatnost i anonimnost ukoliko je neophodno. Emotivno podržavati dete žrtvu, osnaživati ga, uvereriti ga da ono nije krivo, niti manje vredno i da svako može nažalost biti žrtva nasilja.

Posebna pažnja se mora usmeriti i na nasilnika uključujući njegovu porodicu, tragati za razlozima takvog ponašanja, izgrađivati pozitivne oblike ponašanja, obučiti ga ispravnim socijalnim veštinama, nenasilnoj komunikaciji, ispravnim reakcijama na frustraciju, uključivati ga u pozitivne zajedničke aktivnosti sa drugom decom, kažnjavati adekvatnim kaznama nasilno ponašanje, roditeljima pružati savete o adekvatnom odnosu prema detetu i poželjnim strategijama vaspitanja.

Vršnjačko nasilje je opšte društveni problem sa kojim se mnoga deca susreću, s toga se mora na njemu raditi dokle god postoji. Nemojmo čekati da nas pokrenu tragične priče porodica čija su deca ne znajući za drugo rešenje izvršila suicid. Treba reagovati sad.

GALERIJA