Međunarodni dan tolerancije

Međunarodni dan tolerancije
16 Novembra, 2022 No Comments Aktuelno admin

Danas je u našoj školi obeležen Mešunarodni dan tolerancije (16.11.2022.godine).

Pedagogica jer realizovala radionicu sa učenicima 6. i 7.razreda na temu „Tolerancije“. Cilj radionice je da učenici nauče šta je tolerancija, kkao se prihvataju tuđi stavovi, da vrednuju mišljenje drugog, poštovanje io uvažavanje drugačijih od nas. Da shvate da tolerancija predstavlja prihvatanje različitosti u najširem smislu i svijest da svako ljudsko biće zaslužuje poštovanje.

Zajedno smo došli do zaključka da negujući prave vrijednosti, činimo život ljepšim i bogatijim, da razmislimo prije negho što nešto kažemo, razumijemo druge, uvažavamo tuđa mišljenja.

Učitelji su sa djecom obeležili ovaj ndan kroz predmete, gdje su organizovali različite aktivnosti. Panoi koji su nastali na radionicama, našli su mjesto u holu škole, kao edukativni materijal. Panoi će podsećati učenike n atemu kojom smo se bavili.

O autoru