Osnovna kola "Vuk Karadi" Kladnica

Loading

Obaveštenje o održavanju probnog završnog ispita za školsku 2022/2023. godinu

Obaveštenje o održavanju probnog završnog ispita za školsku 2022/2023. godinu

Obaveštavamo Vas da će se Probni završni ispit za učenike 8 razreda  održati 24.03 i 25.03.2023. (petak i subota) i to:

24.03.2023. (petak):

    Matematika

 • u vremenu  od 12.00 – 14.00 časova

25.03.2023.(subota):

Srpski jezik/Maternji jezik (Bosanski)

 • u vremenu 9.00-11.00 časova

    Izabrani predmet

 • u vremenu 11.30-13.30 časova

Napomena:

 • učenici se po dogovoru nalaze sa odeljenjskim starešinom 40 minuta pre početka svakog testa, biće prozivani, a zatim i sprovedeni u učionice predviđene za polaganje.Učenici sedaju u klupu sa rednim brojem koji se nalazi i na Jedinstvenom spisku učenika koji će biti vidljiv ispred svake učionice, kao i na oglasnoj tabli za učenike tri dana pre početka polaganja. Pored imena i prezimena, pisaće i koji izabrani predmet polaže na trećem testu, a pisaće i pored broja na klupi u kojoj bude sedeo.

Šta predstavlja probni ispit?

– probni ispit je prilika da se učenici upoznaju sa redosledom koraka, obavezama i pravima u vezi sa završnim ispitom;

– na probnom ispitu učenici će imati priliku da na nepoznatim zadacima provere svoje znanje u određenoj oblasti predmeta;

– rezultati sa probnog završnog ispita se ne pretvaraju u ocene učenika i ne služe za ocenjivanje učenika;

– rezultate sa probnog završnog ispita nastavnici treba da koriste u planiranju aktivnosti za pripremanje učenika za završni ispit, za postizanje boljih rezultata;

Napomena: Izuzetno, u skladu s potrebama pojedinih učenika koji su bili sprečeni da pristupe ispitu, škola može odrediti dodatni termin u toku prve sedmice nakon probnog testiranja.

 • Na probno testiranje učenici donose:
 • za srpski jezik i test iz izabranog predemeta: grafitnu olovku, hemijsku olovku i gumicu
 • za matematiku: grafitnu olovku, hemijsku olovku i gumicu, trougao, šestar i lenjir
 • poželjno je da ponesu više hemijkih olovki.
 • Ne sme se uneti u učionice sledeće: naliv pero, „piši-briši” olovke, kalkulator, mobilni telefon.
 • Od ličnih stvari učenici mogu u učionice uneti flašicu sa vodom.
 • Učenici na đačkom ulazu škole treba da budu 40 minuta pre početka testa, biće prozivani, a zatim i sprovedeni u učionice.