OBAVJEŠTENJE ZA NASTAVNIKE I DRUGE ZAPOSLENE

OBAVJEŠTENJE ZA NASTAVNIKE I DRUGE ZAPOSLENE
27 Augusta, 2021 No Comments Aktuelno admin

Republika Srbija
Opština Sjenica
O.Š.“Vuk Karadžić“
Broj: Službeno
Datum: 27.08.2021.godine
Kladnica

 

OBAVJEŠTENJE ZA NASTAVNIKE  I DRUGE ZAPOSLENE

 

 Sjednica Nastavničkog vijeća koja je zakazana za ponedeljak 30.08.2021.godine u 0900 časova održat će se takođe istog dana sa istim dnevnim redom samo se mijenja vrijeme početka sjednice, umjesto u 0900 časova sjednica će početi u 0730 časova.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Promjena vremena početka sjednice Nastavničkog vijeća u 0730 časova je određena jer je predsjednik opštine Sjenica zakazao u međuvremenu sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola istog dana za 1000 časova.

Molim kolege da uvaže razlog.

Prevoz iz Sjenice kreće u 0700 časova.

Zadužujem pedagogicu škole i profesora informatike da sve obavijeste i da ovo obavještenje postave na sajt škole i grupu preko koje održavaju komunikaciju.

 

 

 

Direktor škole

Rafet Zornić, prof.

O autoru