PROBNI ZAVRŠNI ISPIT ZA UČENIKE OSMOG RAZREDA

PROBNI ZAVRŠNI ISPIT ZA UČENIKE OSMOG RAZREDA
20 Aprila, 2020 Nema komentara Aktuelno admin

Onlajn test za samoprocenu znanja učenika za završni ispit će biti sproveden na Tesla EDU platformi dostupnoj na adresi mojaucionica.gov.rs

Termini za onlajn testiranje

Onlajn probno testiranje će biti sprovedeno po sledećoj dinamici:

22. aprila 2020. – test iz srpskog/maternjeg jezika

23. aprila 2020. – test iz matematike

24. aprila 2020. – kombinovani test

Učenicima će svaki test  biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00), kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju.

Preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji im je prosledio odeljenjski starešina, učenik pristupa rešavanju testova.

Učenik će na početku svakog testa birati jezik na kojem radi test.

Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno! To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja.

Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih. Navedeno će biti moguće logovanjem na platformu sa istim pristupnim nalogom kao i za rešavanje testova.

Analize zadataka sva tri testa će biti emitovane i na kanalu RTS 3, u terminima koji će naknadno biti utvrđeni.

 

O autoru