Osnovna kola "Vuk Karadi" Kladnica

Loading

Profesionalna orijentacija INTERVJU

Profesionalna orijentacija INTERVJU

Školu su posetili profesor i vaspitač Poljoprivredne škole sa domom učenika “Ljubo Mićić” iz Požege gde su upoznali učenike sa obrazovnim profilima u njihovoj školi kao i sa nastavnim planovima, uslovima i boravkom u domu, realizaciji prakse, vannastavnih aktivnosti itd.

Učenici su imali mogućnosti da postavljaju pitanja za različite struke na koja su im prisutni odgovarali. Takođe, učenicima su podeljeni flajeri za školu i dom.