Predmetna nastava

Predmetna nastava
Ime i prezime nastavnika Predmet
Almir Selmanović Biologija
Esad Zornić Bosanski jezik i književnost, Srpski kao nematernji
Hidajet Duljević Verska nastava ILMUDIN
Andrija Janković Verska nastava KATIHIZIS
Sandra Bošković Geografija
Seada Turković Engleski jezik (niži razredi u izdvojenim odeljenjima)
Azra Kabaš Engleski jezik (niži i viši razredi)
Eldar Metović Informatika i računarstvo, Tehnika i tehnologija
Melisa Tahirović Fizika
Darko Drobnjak Historija
Amra Bajrović Likovna kultura
Mirzeta Tahirović Matematika
Amor Rožajac Muzička kultura
Demir Rebronja Tjelesni i zdravstveni odgoj
Arif Vejsilović Ruski jezik, Građanski odgoj
Ajla Selimović Srpski jezik i književnost, Srpski kao nematernji jezik, Bosanski jezik i književnost
Ajsela Čolović Hemija, Čuvari prirode
Jasmin Rebronja Nemački jezik