Predmetna nastava

Predmetna nastava
Ime i prezime nastavnika Predmet
Almir Selmanović Biologija
Esad Zornić Bosanski, Srpski kao nematernji
Hidajet Duljević Verska nastava ILMUDIN
Andrija Janković Verska nastava KATIHIZIS
Sandra Bošković Geografija
Seada Turković Engleski jezik (niži razredi u izdvojenim odeljenjima)
Azra Kabaš Engleski jezik
Eldar Metović Informatika i računarstvo, Tehnika i tehnologija
Dina Tahirović Fizika
Darko Drobnjak Historija, Građanski odgoj
Amra Bajrović Likovna kultura
Mirzeta Tahirović Matematika
Amor Rožajac Muzička kultura
Demir Rebronja Tjelesni odgoj, Obavezne fizičke aktivnosti
Arif Vejsilović Ruski jezik, Građanski odgoj
Ajla Selimović Srpski jezik
Ajsela Čolović Hemija, Čuvari prirode