UČENJE NA DALJINU

UČENJE NA DALJINU
Osnovna škola “Vuk Karadžić” Kladnica za nastavu na daljinu koristi platformu Google Classroom (Google učionica).
Učenici pristupaju Google učionici sa svojim školskim mejlom koji su dobili od koordinatora i sa kodovima za pristup predmetima koje su takođe dobili od svojih predmetnih nastavnika.
Link za google classroom: https://classroom.google.com
Takođe raspored nastave na daljinu putem putem eminovanja tv sadržaja učenici mogu pratiti i na sledećem linku:
https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php