Završi ispit 8 razred

Završi ispit 8 razred

Za školsku 2020/2021.godinu predviđeni termini za polaganje:

  • probnog završnog ispita  za učenike osmog razreda su: 26 i 27 mart 2021.godine (petak i subota)
  • završnog ispita za učenike osmog razreda su: 21, 22 i 23 jun 2021.godine (ponedelja, utorak i srijeda).