Završi ispit 8 razred

Završi ispit 8 razred

Prema izmenjenom kalendaru rada za šk.2021/2022.godinu dani planirani za polaganja probnog završnog ispita su:

– petak 25.03.2022.godine i

– subota 26.03.2022.godine

 

Planirani dani za polaganje završnog ispita su:

– srijeda 22.06.2022.godine,

– četvrtak 23.06.2022.godine i

– petak 24.06.2022.godine.