Završi ispit 8 razred

Završi ispit 8 razred

Prema izmenjenom kalendaru rada za šk.2021/2022.godinu dani planirani za polaganja probnog završnog ispita su:

– petak 25.03.2022.godine – test iz matematike, vrijeme polaganja od 13h do 15h i

– subota 26.03.2022.godine – test iz maternjeg jezika, vrijeme polaganja od 09h do 11h i  kombinirani test, vrijeme polaganja od 11 i 30h do 13 i 30h.

Video uputstvo na direktore, odjeljenske starješine, dežurne nastavnike i učenike – https://www.youtube.com/watch?v=5vv_XmqF3EM

__________________________________________________________________________________________________________________________

Planirani dani za polaganje završnog ispita su:

– srijeda 22.06.2022.godine,

– četvrtak 23.06.2022.godine i

– petak 24.06.2022.godine.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, u saradnji sa E-upravom i profesorima (saradnicima) sa Matematičkog fakulteta u Beogradu i Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, kreirali su portal eVežbaonica koji su učenicima stavili na raspolaganje.

Portal eVežbaonica omogućava učenicima da kroz rešavanje zadataka proveravaju svoje znanje tokom priprema za završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Zadaci iz sedam predmeta (srpski jezik/maternji jezik, matematika, fizika, hemija, biologija, geografija i istorija), raspoređeni su prema težini na tri nivoa – osnovni, srednji i napredni nivo, a sastavljeni su na osnovu obrazovnih standarda.

Pored zadataka na srpskom jeziku, na portalu se nalaze i zadaci na osam jezika nacionalnih manjina – albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom ili hrvatskom – te učenici na svom nastavnom jeziku mogu da pristupe eVežbaonici i da odgovaraju na zahteve u zadacima.

Link za pristup: evezbaonica.zvkov.gov.rs

Portal je otvoren za javni pristup od petka 10.06.2022. godine.

__________________________________________________________________________________________________________________________

RASPORED PRIPREMNE NASTAVNE ZA ZAVRŠNI ISPIT UČENIKA OSMOG –VIII-RAZREDA

 

Redni broj

Nastavni dani 1 čas 2 čas 3 čas 4 čas 5 čas 6 čas 7 čas
1. Ponedeljak 13.06.2022.g. Fizika Bosanski jezik Matematika Bosanski jezik Hemija Fizika Geografija
2. Utorak 14.06.2022.g. Bosanski jezik Matematika Matematika Matematika Bosanski jezik Matematika Matematika
3. Srijeda 15.06.2022.g. Geografija Geografija Hemija Fizika Fizika Historija  
4. Četvrtak 16.06.2022.g. Bosanski jezik Matematika Matematika / Bosanski jezik /  
5. Petak 17.06.2022.g. Matematika Bosanski jezik Biologija Matematika Biologija    
6. Ponedeljak 20.06.2022.g. Bosanski jezik Bosanski jezik Historija Matematika Hemija Hemija Geografija
7. Utorak 21.06.2022.g. Bosanski jezik Matematika Matematika Matematika Bosanski jezik Biologija  
8. Srijeda 22.06.2022.g. Geografija Bosanski jezik hemija Fizika Matematika Historija  
9. Četvrtak 23.06.2022.g. Bosanski jezik Matematika Matematika / Bosanski jezik Bosanski jezik  
10. Petak 24.06.2022.g. Matematika Bosanski jezik Biologija Matematika Bosanski jezik    

Direktor škole

Rafet Zornić,prof.