Upis prvaka u šk.2022/2023

Upis prvaka u šk.2022/2023
25 Marta, 2022 No Comments Aktuelno admin

oš”vuk karadžić”

kladnica

 

UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE

 

Poštovani roditelji,

Upis djece u prvi razred za školsku 2022/23.godinu, obaviće se u period od 1.aprila do 31.maja 2022.godine. Istog dana će pedagog škole obaviti testiranje učenika.

U prvi razred osnovne školE “Vuk Karadžić” Kladnica, za školsku 2022/23.godinu upisaće se sva djeca rođena od 1.marta 2015.godine do 28.februara 2016.godine.

Roditelji mogu da iskažu interesovanje za upis djeteta (Usluga iskazivanja interesovanja za upis djeteta u osnovnu školu) od 21.marta do 31.maja 2022.godine preko Portala eUprava (ezakazivanjeupisa@mpn.gov.rs ili telefonom putem na brojeve  -Sekretar škole, Fikret Kalender 0666130213  I  pedagog škole, Anela Kugić  0631584156.)

Ukoliko roditelji/zakonski zastupnik ne iskaže na ovaj način zainteresovanost ne dovodi se u pitanje upis djeteta u prvi razred osnovne škole.

Preko aplikacije eUpis izvršiće se povlačenje podataka o učeniku (Izvod iz matične knjige rođenih, evidencija prebivališta I iz IZIS-a o obavljenom lekarskom pregledu. )

Prilikom upisa potrebni su sledeći podaci:

  • Ime I prezime roditelja/zakonskog zastupnika
  • Jedinstven matični broj roditelja/zakonskog zastupnika (JMBG)
  • Ime I prezime djeteta
  • Jedinstven matični broj djetata (JMBG)
  • Broj telefona roditelja
  • Adresa stanovanja
  • E-mail od roditelja

Nakon iskazanog interesovanja roditelja za upis djeteta u našu školu, obavestićemo Vas o terminima za upis I testiranje djece.

Direktor škole: Rafet Zornić, prof

 

 

O autoru