Upitnik školski sport

Upitnik školski sport
17 Aprila, 2022 Nema komentara Aktuelno admin

Poštovani,

Strategijom razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. i pratećim Akcionim planom za period od 2021. do 2023. godine planirane su određene aktivnosti usmerene na razvoj školskog sporta. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je intersektorsku radnu grupu koja se bavi pitanjima školskog sporta u cilju uspostavljanja mehanizama intersektorske saradnje za školski sport. Jedna od aktivnosti radne grupe odnosi se na ispitivanje unutrašnje i spoljašnje motivacije nastavnika predmeta fizičko i zdravstveno vaspitanje i nastavnika razredne nastave, zaposlenih u školama, za ostvarivanje i unapređivanje programa školskog sporta, kao i učenika i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika, kao i dobijanje informacija o aktivnostima i resursima škola kao obrazovno-vaspitnih ustanova.

Navedeni upitnici se popunjavaju onlajn i nalaze na linkovima:

Upitnik za škole (popunjavaju direktori škola u saradnji sa stručnim vijećem nastavnika vizičkog i zdravstvenog vaspitanja) – https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FiDqsGg6UnFw4oiuSA&data=04%7C01%7Czvezdana.jankovic%40mpn.gov.rs%7C7713961b549a43f134df08da1eaaec5e%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637856016719625343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KQXbJGNP%2FSXB2BPostuotbQd%2FZvsPZmZrDCHYAtv9BM%3D&reserved=0

Upitnik za učenike (popunjavaju učenici 3-8.razreda OŠ i učenici SŠ) – https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FZJmL5Mm3zD5iFekP9&data=04%7C01%7Czvezdana.jankovic%40mpn.gov.rs%7C7713961b549a43f134df08da1eaaec5e%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637856016719625343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UpdlhjKbBeLP0FxxKUTf13GUgHwF%2FglaXIo7LjTX9Gk%3D&reserved=0

Upitnik za roditelje (popunjavaju roditelji svih učenika) – https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FRFtmaKL5YohubPsW8&data=04%7C01%7Czvezdana.jankovic%40mpn.gov.rs%7C7713961b549a43f134df08da1eaaec5e%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637856016719625343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J8dJyntmeDMYQpdxjCAYqcrRGmCz29ECMsjeLeSeJhk%3D&reserved=0

Upitnik za nastavnike (popunjavaju nastavnici predmeta fizičko i zdravstveno vaspitanje i nastavnici razredne nastave) – https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FWXWBvdjseQjf9Sbm9&data=04%7C01%7Czvezdana.jankovic%40mpn.gov.rs%7C7713961b549a43f134df08da1eaaec5e%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637856016719625343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=o%2FN3KwrKN93bnkWpbAta5hCDi8pq9Oul%2B1z1NLC9Pa8%3D&reserved=0

O autoru